top of page

הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

מכתב מיוחד שהוציא מרן הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל, ובו הוא מבקש מהציבור שלא לעלות לציון ביום ההילולא בשבוע הבא,

ובמקום זאת ילמדו בספריו של מרן זצ"ל באותו יום.

אל המכתב הצטרפו ג"כ אחיו הגר"ד יוסף חבר מועצת חכמי התורה, וחכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

bottom of page