top of page

כג' טבת

כג' טבת

E זהירות ממכשולים סגוליים

* אוכלים ומשקים תחת המיטה

לא יתן מאכל או משקה תחת המיטה שישן עליה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ואם טעה ונתן, מותר לאוכלו או לשתותו, וכל שכן בזמנינו שהקרקע שתחת המיטה מרוצפת, כי בעיקר אין רוח רעה שורה אלא על קרקע ממש שהיא אדמת עפר. ואף באדמת עפר, יש להתיר בהפסד מרובה. (סימן קטז ס"ה. ה"ע ז רט)

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Opmerkingen


bottom of page