top of page

לקראת יום ההילולא של מרן רבינו עובדיה יוסף

יום ההילולא של מרן רבינו הגדול אור העולם רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

בצל מגפת הקורונה


לקראת יום ההילולא של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שיחול בשבוע הבא ב"ה, ועקב המצב הקשב בארץ ובעולם וההתמודדות עם נגיף הקורונה, ביקש בנו של מרן הרה"ג דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות יחוה דעת, מכלל הציבור הרחב אוהבי מרן זצ"ל ומוקירי דרכו החפצים לעלות לציונו כבכול שנה, לא לעלות השנה לציונו של מרן בבית העלמין סנהדריה.

אין ספק שמרן זצ"ל היה דורש מכל אחד מאתנו לא לעלות לציונו בימים הקשים הללו, כדי לקיים דברי תורתנו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

מי שחפץ לעשות נחת רוח למרן זצ"ל יקדיש ביום ההילולא שעה אחת לפחות של לימוד תורה לעילוי נשמתו, ואין ספק שזה יעשה הרבה יותר נחת למרן זצ"ל.

והלומד באותו יום בספריו של מרן זצ"ל, "יביע אומר", יחוה דעת", חזון עובדיה" ועוד יקיים גם מאמר חז"ל הקדושים שהלומד בתורת החכם (כלומר בספרים שהוא כתב בחייו) שפתותיו של החכם יהיו דובבות בקבר.

ואגב, מובא בספרים הקדושים, שהדבר הגדול ביותר שיכול אדם לעשות כדי להיות קרוב באמת לצדיק, זה ללמוד בספריו שעמל עליהם בחיי חיותו, וכיון שלומד בספריו יכול הצדיק להיות מליץ יושר עליו בשמיים.

וממילא אדם שילמד בספרי מרן זצ"ל באותו יום, יכול לבקש בקשות כפי רצונו וחפצו, ויבקש שמרן יתפלל עליו לפני מלכו של עולם שיתמלאו בקשותיו.מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה חבר מועצת הרה"ר רב חב' קדישא וזק"א2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

ความคิดเห็น


bottom of page