לקראת יום ההילולא של מרן רבינו עובדיה יוסף

יום ההילולא של מרן רבינו הגדול אור העולם רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

בצל מגפת הקורונה


לקראת יום ההילולא של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שיחול בשבוע הבא ב"ה, ועקב המצב הקשב בארץ ובעולם וההתמודדות עם נגיף הקורונה, ביקש בנו של מרן הרה"ג דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות יחוה דעת, מכלל הציבור הרחב אוהבי מרן זצ"ל ומוקירי דרכו החפצים לעלות לציונו כבכול שנה, לא לעלות השנה לציונו של מרן בבית העלמין סנהדריה.

אין ספק שמרן זצ"ל היה דורש מכל אחד מאתנו לא לעלות לציונו בימים הקשים הללו, כדי לקיים דברי תורתנו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

מי שחפץ לעשות נחת רוח למרן זצ"ל יקדיש ביום ההילולא שעה אחת לפחות של לימוד תורה לעילוי נשמתו, ואין ספק שזה יעשה הרבה יותר נחת למרן זצ"ל.

והלומד באותו יום בספריו של מרן זצ"ל, "יביע אומר", יחוה דעת", חזון עובדיה" ועוד יקיים גם מאמר חז"ל הקדושים שהלומד בתורת החכם (כלומר בספרים שהוא כתב בחייו) שפתותיו של החכם יהיו דובבות בקבר.

ואגב, מובא בספרים הקדושים, שהדבר הגדול ביותר שיכול אדם לעשות כדי להיות קרוב באמת לצדיק, זה ללמוד בספריו שעמל עליהם בחיי חיותו, וכיון שלומד בספריו יכול הצדיק להיות מליץ יושר עליו בשמיים.

וממילא אדם שילמד בספרי מרן זצ"ל באותו יום, יכול לבקש בקשות כפי רצונו וחפצו, ויבקש שמרן יתפלל עליו לפני מלכו של עולם שיתמלאו בקשותיו.מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה חבר מועצת הרה"ר רב חב' קדישא וזק"א1 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019