top of page

נעשה ונשמע (פרשת אמור)

"פנים מאירות" לכל אחת

עם התחלת ראש חודש אייר, הבא עלינו ועל כל עם ישראל לטובה, החלה מדרשיית "פנים מאירות" בסבב השיעורים הקבועים המתקיימים במדרשייה מידי שבוע בשבוע לחיזוק הנשים הנשואות, וכן הרווקות.

במדרשייה המנוהלת בהנהגתו ובפיקוחו של הרב גיא אלקנה לוטינגר שליט"א ראש בית ההוראה "שואל ומשיב" בת ים, מתקיימים פעמיים בשבוע שיעורים נפלאים ומחזקים במוסר ובהשקפה לבנות את הנשים בחיזוקים נכונים, ובפרט עקב הנסיונות באמונה שחווים אנו ורואים בעינינו כמעט יום יום, ואשה שחזקה באמונה ובהנהגה נכונה כל הבית נשען עליה, וצריכה זאת מידי שבוע.

וכן נותנת המדרשייה מקום וזמן גם כן לנושא שיעורי ההלכה לנשים שכידוע הנושא ההלכתי הוא בעל רפיון רב אצל הרבה נשים, שמתקשות למצוא שיעור הלכתי קבוע שמרכז להם נושאים בהלכה לפרטי פרטים, בדגשים רבים, וכמובן הקו ההלכתי המתווה את המדרשייה הוא על פי הלכותיו וספריו של רבינו הגדול, אור העולם, רבינו עובדיה יוסף זיע"א, וכן על פי ספריו של בנו ממשיך דרכו, מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א פוסק הדור והדרו, בעל ספרי "ילקוט יוסף" הנפלאים.

השיעורים נמסרים כמובן על ידי רבניות בלבד, הרבנית הס שתחי' והרבנית לוטינגר שתחי', שמונחות ע"י הרב לוטינגר בפיקוח מלא על תכני ההלכות בשיעורים, וכן במסרים ההשקפתיים והמוסרים המועברים במדרשייה.

השיעורים במדרשית "פנים מאירות" מתקיימים בימי שני 20:45-22:00 שיעור לרווקות, ורביעי 20:45-22:00 שיעור לנשואות, בבית הכנסת "אהבה ואחוה" רחוב פנחס לבון 1 חולון (בקומה השלישית), כולן מוזמנות!

פרטים בטלפונים: 055-6788990, 054-8598323

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page