top of page

אשת חיל (פרשת בלק)

אמונת חכמים

נאמר בתהילים: "אֶקְרָא לֵאלֹהִים עֶלְיוֹן לָאֵל גֹּמֵר עָלָי".

מפרשת הגמרא במסכת כתובות: "אֶקְרָא לֵאלֹהִים" - אני קובע לאלוקים איך כביכול תהיה ההלכה. "לָאֵל גֹּמֵר עָלָי" - הקדוש ברוך הוא מסכים עמי. כשגדולי ישראל קובעים את ההלכה, הקדוש ברוך הוא מסכים עמם וזוהי ההלכה לדור ודור.

היכן, לדוגמא, בא הדבר לידי ביטוי?

בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא על כסא דין, וכשתוקעים בשופר קם מכסא דין ועובר לכסא רחמים. גם ביום הכיפורים יושב ה' על כסא רחמים. ומי קובע מתי יחול ראש השנה ויום כיפורים? גדולי ישראל, שהרי את לוח השנה העברי קובעים חכמי ישראל.

נוכל לומר גם על רבנו מרן עובדיה יוסף זצוק"ל, שחיפש פעמים רבות היכן להתיר ולהקל. הוא היה אומר כי כל המחמיר תבוא עליו הברכה, אך מתיר למי שאינו יכול. מדוע? למה הוא מחפש הקלות בהלכה? כי בשמים קובעים כמותו, מסכימים עם דבריו, והוא מחפש להוציא את הציבור זכאי.

מיהו רב?

מי נחשב גדול בישראל? ובכלל: מי נקרא רב?

היום יש לצערנו אנשים נוכלים המתלבשים באיצטלה של רבנות וסוחטים כספית ורגשית את אלו הנוהגים אחריהם בעיניים עצומות, האם הם אכן רבנים? האם אלו נקראים גדולי ישראל?

הרב בן ציון מוצפי שליט"א  מגדיר לנו מיהו רב: רב הוא מי שרב בחכמה ורב במנין. רב - לשון ריבוי, רב בחכמה - בתורה. רב במנין - יש לו הרבה תלמידים. רב בחכמה - חוכמת גדולי ישראל היונקת מחוכמת התורה הינה ללא שיעור.

הסיפור הבא, על מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, ממחיש לנו מהו "רב בחכמה": באחד משיעוריו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, הוא הזכיר הלכה מסוימת, שאלו אחד התלמידים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב במקום אחר בש"ס, ונקב באימרה מסוימת שלטענתו סותרת את דבר הרב.

שתק הרב רגע קט ולאחר מכן אמר: "בכל הש"ס לא כתוב מה שאמרת".

שאלו בנו בהשתוממות: "מנין זאת?"

ענה לו מרן: "לעולם איני פוסק הלכה לפני שאני עובר בראשי על כל הש"ס"...

זהו רב. רב בחוכמה.

מה פירוש מורה הוראה? מורה הוראה נכונה, מה היא ההלכה במקרה המדובר. מורה הוראה מובהק יוכל אפילו להורות דבר שלא כתוב בתורה במפורש. כיום יש מכשירים, תכשירים, ומציאויות שלא היו קיימים בזמן קבלת התורה, והם מעודדים שאלות הלכתיות לגבי השימוש בשבת וכדומה. מורה הוראה יכול לפסוק מהי ההלכה לגבי אותם מכשירים.

ישנם ארבעה טורים בשלחן ערוך, אורח חיים, יורה דיעה, אבן העזר וחושן משפט. רב בחכמה ששימש רבנים גדולים בחכמה, יודע בבירור שלמעשה ישנו גם כן השלחן ערוך החמישי, הטור החמישי שהוא ההנהגות למעשה שיודע הרב להורות בכל מקרה לגופו, במקום מסוים יותר להקל, במקום מסוים יותר להחמיר, לא תמיד הכל או שחור או לבן, מורה ההוראה הנכונה יודע לפעמים מה יותר נכון להורות במקרים מסוימים וזוהי חכמה מיוחדת.

אגב, אחד מסימני ההיכר של רב אמיתי הוא הענוה. כגודל השגתם של גדולי ישראל בחוכמת התורה, כך גדולה מדת ענוותנותם, שאינם מתייהרים בידיעותיהם.

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אשת חיל (פרשת חוקת)

ובערת הרע מקרבך ולעניינו - בת ישראל שהיתה נוהגת ללבוש בגדים לא צנועים, מלבד המצוה שיש לה ללבוש מכאן ואילך בגדים ראויים וצנועים, יש לה גם מצוה לאבד את הבגדים הקודמים שלה ולהיפטר מהם. ולא כמו אותן שטועו

אשת חיל (פרשת קורח)

בשכר הצניעות זוכים לזיווג הגון בחורה רווקה השומרת על צניעותה מגדילה מאוד את סיכוייה לקבל זיווג הגון וצדיק, כמו שנאמר בתהלים (קכה, ג): "כִּי לֹא יָנוּחַ שֵׁבֶט הָרֶשַׁע עַל גּוֹרַל הַצַּדִּיקִים". מפרש

אשת חיל (פרשת נשא)

התורה יקרה היא מכל המתנה הכי יקרה שנתן הקב״ה לעם ישראל, באהבתו האין סופית אלינו היא התורה הקדושה. וכמו שאנו אומרים בתפילה: "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות... אותנו למדת". בלי תורה - אין חיי

Comments


bottom of page