הלכה והנהגה יומית

הלכה והנהגה יומית !!

נטילת ידיים לילדים

יש לחנך את ילדיו הקטנים ליטול ידיהם בשחרית, ויחנכם גם לברך על נטילה זו, וגם את הבנות הקטנות ירגילן בנטילה זו.

ואע"פ שמעיקר הדין אין הילדים הקטנים חייבים בנטילה בבוקר, מכל מקום יש להרגילם ליטול בכלי כמו שצריך, נטילה שלוש פעמים לסירוגין.

ומצוה גדולה ליטול גם את ידי הילדים הקטנים ממש, אע"פ שעדיין לא הגיעו לחינוך, ויש מקפידים אפילו שהילד תינוק ממש. וכל זה סגולה טובה כדי שיגדלו בטהרה, ויהיו גידולי קודש (ילקוט יוסף סימן ד').מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


1 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019