top of page

הלכה והנהגה יומית

הלכה והנהגה יומית !!

נטילת ידיים לילדים

יש לחנך את ילדיו הקטנים ליטול ידיהם בשחרית, ויחנכם גם לברך על נטילה זו, וגם את הבנות הקטנות ירגילן בנטילה זו.

ואע"פ שמעיקר הדין אין הילדים הקטנים חייבים בנטילה בבוקר, מכל מקום יש להרגילם ליטול בכלי כמו שצריך, נטילה שלוש פעמים לסירוגין.

ומצוה גדולה ליטול גם את ידי הילדים הקטנים ממש, אע"פ שעדיין לא הגיעו לחינוך, ויש מקפידים אפילו שהילד תינוק ממש. וכל זה סגולה טובה כדי שיגדלו בטהרה, ויהיו גידולי קודש (ילקוט יוסף סימן ד').מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

تعليقات


bottom of page