יא' טבת

יא' טבת

מאכלים וכלים מאוסים

בכלל מה שאמרה תורה (ויקרא יא מג): "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם", אסור לאכול מאכלים ומשקים שנפשו של אדם קצה בהם, כגון משקים ואוכלים שהתערבו בהם ליחה וכיוצא בזה. וכן אסור לאכול ולשתות בכלים שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים בהם דם וכיוצא בהם. וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים. והעובר על זה, מכים אותו מכת מרדות. (רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הל' כט, ל. שלחן ערוך סימן קטז ס"ו)

ואף שאנו מדברים על שמירת הגוף, ואילו בפסוקים הנ"ל ["וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם", "...וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד", "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם"] לא נזכר שמירת הגוף אלא שמירת הנפש? מכל מקום באר הרב תורה תמימה (דברים ד אות טז), שכך היא דרך התורה בכמה מקומות, לכתוב 'נפש' אף שהכוונה היא על ה'גוף', כמו שנאמר: "והנפש הנוגעת", "המבקשים את נפשך", "כי הצלת נפשי ממות", והרבה כהנה. וכן ממה שהבאנו לעיל את דרשת חז"ל (תענית כב ע"ב) שאסור לסגף עצמו בתענית, שנאמר: "ויהי האדם לנפש חיה", נשמה שנתתי בך החייה, הרי שמביא ראיה לשמירת הגוף שלא יתענה מלשון חיות הנפש. וכן כאן כולל במצות אזהרת שמירת הנפש, גם את אזהרת שמירת הגוף. עי"ש.

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

2 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ה' שבט

ה' שבט שינה בסוכה יחידי מותר לישון יחידי בלילה בסוכה בחג הסוכות, שכבר נאמר (קהלת ח ה): "שׁוֹמֵר מִצְוָה, לֹא יֵדַע דָּבָר רָע". (הגר"א. שם) (הרפואה בהלכה ובאגדה) בברכה הרב גיא אלקנה לוטינגר

ג' שבט

ג' שבט שמירה מן המזיקים יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב) והטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מ

כ"ט טבת

כ"ט טבת מאכל ומשקה תחת השלחן טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והניח, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד) גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעל

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019