כא' טבת

כא' טבת

הקב"ה בנה עולמו על יסודות עמודי הטבע

כתב בספר החינוך (מצוה תקמו): לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם, טוב או רע, בגזירתו ובמצותו, לפי זכותם או חיובם, וכענין שאמרו (חולין ז ע"ב) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי האל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שתהיה האש שורפת, והמים מכבים הלהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש תרצץ את מוחו, או אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ ימות. והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע, ונתן שניהם, הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות, והמה ינהיגום ויפעלו בם פעולות. ואחר שהאל שעבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חכמתו, מצד שהוא בעל חומר, ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסוּר בידו יעשה פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו. ועל כן תצוונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו לבל יקרנו מוות בפשיעותינו, ולא נסכן נפשותינו על סמך הנס. ואמרו חז"ל, כל הסומך על הנס, אין עושים לו נס. ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב, יודה בזה. עי"ש.

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

2 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ה' שבט

ה' שבט שינה בסוכה יחידי מותר לישון יחידי בלילה בסוכה בחג הסוכות, שכבר נאמר (קהלת ח ה): "שׁוֹמֵר מִצְוָה, לֹא יֵדַע דָּבָר רָע". (הגר"א. שם) (הרפואה בהלכה ובאגדה) בברכה הרב גיא אלקנה לוטינגר

ג' שבט

ג' שבט שמירה מן המזיקים יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב) והטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מ

כ"ט טבת

כ"ט טבת מאכל ומשקה תחת השלחן טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והניח, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד) גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעל

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019