top of page

מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל.

נכנע לפניך

שאלה : שלום הרב, מה אני אמור לעשות שכבר תקופה ארוכה יש קושי רב בבית, לחץ גדול, מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל.

תשובה : כאשר נעצור רגע ונרצה להבחין מהם כל ההפרעות הללו, קל יהיה מאוד לומר, נלמד נתפלל, ושלום עליך נפשי. אלא ששוב אנחנו "בורחים" מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנסה לשטח את העקמומיות שבלב שלנו, והשאלה האם אנו מקשיבים לקול הגניחה והיללה העולה ויורדת?!

אם נוכל להצביע על נקודה קטנה בכל המהלך הזה (קורונה,סגר), נוכל לומר שהקושי העיקרי שלנו הוא להשתחרר מההרגלים, יש לנו הרגלים שפשוט אין אנחנו יכולים(או רוצים) להשתחרר מהם, אי אפשר להשתחרר בקלות, אל תשנה אותי!

אולם ריבונו של עולם שמחשב הכל רוצה שאנחנו נכנע, פשוט נכנע לתכתיבים שלו, נוריד את הראש, גם עם הקורונה על כל ענפיה, וכל מה שמשתמע ממנה!!

כניעה לתכתיבי מלכו של עולם היא יסוד היסודות! אדם שחולה קורונה או בבידוד צריך לומר(בפה ובלב) אבא שבשמים אני נכנע, אם זה רצונך אני נכנע ומקבל באהבה, לא נלחם, לא מתחכם, פשוט נכנע!

יש סגר, אין חתונה, אין בית כנסת, יפתחו מוסדות חינוך או לא יפתחו, אבא שבשמים אנחנו נכנעים לפניך וממליכים אותך עלינו!! זה רצונו של מקום.

ברוך כבוד ה' ממקומו, מבארים בעלי המוסר, באיזה מקום שה' יתברך שם אותך אתה צריך לעשות לו כבוד, כלומר להיכנע למצב, לא להתלונן, אלא להמליך את ה' עליך, אם ה' רוצה גם אני רוצה!

שים מסיכה עליך תעשה לה' כבוד, אם צריך להתפלל ביחיד תעשה לה' כבוד, סגור עם הילדים שבועיים תעשה לה' כבוד, הקפדת על מסכה ואע"פ כן נדבקת בקורונה תעשה לה' כבוד!


7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה?

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה. כתב בספר פלא יועץ ( ערך אהבת רעים ) כתב "חלק מאהבת ישראל,תשובה : זה לשמוח מאוד כשבני האדם עושים רצון קו

שאלה : איך מעשה קטן(כביכול) יכול לשמח משפחה שלימה.

תשובה : סיפרה לי גב' לוי (שם בדוי), כמה ימים לפני ראש השנה, נתבשרנו שנדבקנו משפחתנו חלקנו בנגיף הקורונה, חלקם היו חולי קורונה, וחלקם היו בבידוד. אלו היו שבועיים ימים לא פשוטים כלל, רק מי שחווה זאת יכו

בית הוראה שואל ומשיב (פרשת מטות)

דיני ימי בין המיצרים המקור לבין המצרים על הפסוק באיכה (א ג): "כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים" דרשו חז״ל: אלו הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר הקודש ו

Comments


bottom of page