top of page

שבט מוסר (פרשת במדבר)

צעד עבור חברו

הגמרא במסכת פסחים (נד, ע"ב) אומרת: תנו רבנן, שבעה דברים מכוסין מבני אדם: יום המיתה, יום הנחמה, ועומק הדין ואין אדם יודע במה משתכר, "ואינו יודע מה בליבו של חברו", ומלכות בית דוד מתי תחזור למקומה ומלכות פרס מתי תכלה".

ועל מה שאמרה הגמרא שאינו יודע מה בליבו של חברו, כתב העץ יוסף לבאר, שכוונת הגמרא, שאילו היה יודע האדם מה בליבו של חברו היתה שנאה וקנאה הרבה בעולם, שיודע כל אחד מה שחברו מחשב להרע לו, ומה שחומד קנינו. וגם המשא והמתן היה מתבטל שיהיו הכל נשמרים זה מזה. והמהרש"א בחידושי אגדות כתב, שאילו היה אדם יודע את מחשבות חברו היה יורד לחייו ומבטל את מחשבותיו. ע"כ.

ובשבת קודש בתפילת שחרית בפתיחת ההיכל, אנו מתפללים שבאותה עת רצון העצומה שהקדוש ברוך הוא יטע בינינו, אהבה ואחוה שלום ורעות ויסלק שנאת חינם מבינינו.

וידוע בשם הסבא מקלם זצוק"ל שהיה רגיל לומר שכאשר אדם עושה צעד אחד עבור חברו, כלומר, צעד שקשה לו, צעד שלא פשוט לעשותו, בעבור זה הקדוש ברוך הוא מונע ממנו 1000 דברים אחרים!!! וזה עצום וגדול ונפלא!

ובמשנה מסכת פאה (א, א) שאנו אומרים אותה בכל בוקר בתפילת שחרית, נאמר: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיים לו לעולם הבא ואלו הן: כיבוד אב ואם... וביקור חולים והכנסת כלה ולווית המת. ויש לשאול למה הכנסת כלה מפסיק בין ביקור חולים ללוויית המת, הרי לכאורה היה נכון יותר להסמיך ביקור חולים ללוויית המת?!

ובספר נפלאותיך אשיחה (במדור עמ' 83), כתב בשם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שסיפר ששמע מהגאון רבי חיים קריזוירט זצ"ל רבה של אנטוורפן, כי כאשר חלה מאוד (במחלה הידועה רחמנא ליצלן), הרופא אמר לו בשפה בוטה: "גמרת עם החיים שלך - לא תמשיך!!", ומעוצמת ההודעה המבהילה והזעזוע שחש, הוא התעלף מיד מול הרופא... כאשרת התעשת טס לארץ ונכנס אל הסטייפלר זצ"ל ושח לפניו על מחלתו האנושה והודעה שפגעה בו כרעם ביום בהיר. רבי חיים קרייזוירט ביקש מהסטייפלר שיורה לו על מעשה טוב של מצוה שבזכותו תהיה לו ישועה וינצל מן המחלה.

אמר לו הסטייפלר, שבברייתא (משנה) של "אלו דברים שאין להם שיעור" כתוב 'הכנסת כלה' בין 'ביקור חולים' ל'לוויית המת', ושאלו למה כך ומה זה קשור אחד לשני?! והרי ידוע שכל מילה אצל רבותינו התנאים היתה מדוקדקת להפליא, וכל מיקום של מילה יש לו משמעות עצומה, ואם כן למה כך הדבר?

אמר לו הסטייפלר זצ"ל שקיבל מרבותיו שהתירוץ לכך שמי שיעסוק ב"הכנסת כלה" בעזרת ה'  יתברך יתרפא ממחלתו.

ואמנם היה כך, שמאז שנרתם לנושא זה של הכנסת כלה והקדיש מזמנו כדי לסייע לאלמנות ויתומים ולחולים הקב"ה הבריאו!!

והנה לנו דוגמא ומופת לאדם שעושה צעד עבור חברו, מתאמץ להועיל לזולת, ומוסר נפשו ובעבור כך, הקב"ה מנע ממנו כהנה וכהנה וחסך ממנו צרות רבות!

ויש לדעת שבוודאי אין הכוונה רק לעזרה ממונית, כסף ועוד כסף, ממש לא! משום שצדקה בגופו וחסד בגופו לא פחות חשובים ואולי יותר חשובים מאשר כסף! לפעמים בטלפון אחד אפשר "להזיז דברים", אפשר לשדל אנשים אחרים, ישנם כאלה שמתעצלים להרים טלפון וזה גובל כמעט ברשעות!! יש לאדם אפשרות להתקשר למאן דהוא שהוא מכיר אותו ולומר לו: פלוני תעשה טובה, תעזור לפלוני, הוא צריך עזרה בדבר מה, ואותו אדם לא מרים את אותו טלפון והוא אדיש, וחולם חלומות!!

ידידי ורעי צריך להתעורר מאוד, אין דבר שבורא עולם אוהב יותר מאשר לעשות צעד עבור האחר, למרות שזה לא קל, למרות שזה לא פשוט, אבל בהסתכלות קלה מה קורה סביבנו, כדאי שנתאמץ מעט שייטיבו עמנו מהשמים וימנעו מאיתנו 1000 צעדים....

22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שבט מוסר (פרשת וישלח)

שבט מוסר (פרשת וישלח) לעמוד כחומה בפני הילד (ב) הצורך להעניש ילד במסגרת הצבת הגבולות "עונש יכול להינתן אך ורק מתוך תחושת שליטה של ההורה. שיקול הדעת חייב לבוא לפני ביצוע הפעולה", משיב הרב סגל, מאבחן די

שבט מוסר (פרשת ויצא)

שבט מוסר (פרשת ויצא) לעמוד כחומה בפני הילד (א') לפעמים אנחנו עומדים ממש כחסרי אונים ושואלים, מה קורה כשהילד בבית מתפרץ בכעס בלתי נשלט שעלול לטלטל את כל המשפחה? במקומון בקהילה (פנינה, אב תש"פ) כתבה הג

שבט מוסר (פרשת וישלח)

שבט מוסר (פרשת וישלח) לעמוד כחומה בפני הילד (ב) הצורך להעניש ילד במסגרת הצבת הגבולות "עונש יכול להינתן אך ורק מתוך תחושת שליטה של ההורה. שיקול הדעת חייב לבוא לפני ביצוע הפעולה", משיב הרב סגל, מאבחן די

Comments


bottom of page