top of page

שבט מוסר (פרשת נח)


שלימות מוחלטת

ברור שכל אחד שואף להיות בריא ושלם, אך יש כאלה שכך גזרה חכמתו יתברך ונולדו עם מגבלה גופנית כלשהי, אמנם חובתם היא לפנות לרופא ולהשתדל להשיג מרפא, אבל אי אפשר להבטיח להם הצלחה, ועליהם לדעת כי גם כשהמאמצים אינם נושאים פרי, זה רצון ה'!

כל אדם קיבל כישרונות, מעלות וכלים הדרושים לו לצורך תפקידו המיוחד בעבודת ה', וכמובן גם חסרונות ומגבלות לכאורה, בגוף או ברגש. אך אם נתבונן היטב נראה כי אם כך נברא האדם - כנראה זה לצורך תפקידו, ואם כן גם כך הוא נברא בשלימות המוחלטת.

דומה הדבר לאותו סיפור שמספרים  חז"ל (תענית כ, ע"ב) על האדם המכוער שאמר למי שפגע בו, "לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית". אותו אדם מכוער רימז בכך, שאם יש לו חיסרון הרי הוא מהקדוש ברוך הוא, שהוא האומן שעשאו, ואם כן הרי שגם אם בעיני בני אדם זה נראה חיסרון, לגביו זה בודאי שלימות, כי הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שבודאי יודע שכך טוב יותר בעבורו.

בורא עולם נתן לנו תרי"ג מצוות שהן כמו חוברת ההוראות לשימוש הנכון בעולם הזה. "משה אמת ותורתו אמת" (תנחומא, פ' קרח אות יא, ועי' ב"ב עד. שהגירסא: 'משה ותורתו אמת'). התורה והמצוות אינן מתחלפות וגם לא תתחלפנה בעתיד. הקדוש ברוך הוא מוכיח לנו שהוא אדון כל הארץ, וכמו שברא את העולם על כל פלאיו, כך הוא ממשיך להנהיג אותו. בידו לשנות גם גדרי הטבע. לאדם לא נותר אלא להיכנע לבורא כל העולמים ולהבין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילו, זהו הדבר השלם ביותר.

אחת מדמויות ההוד בירושלים של מעלה היה הרה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל, משמשו בקודש של הרה"ק רבי שלמה מזוויעהל זי"ע (מספר הרב ישראל פולק (מרוה לצמא, כסלו תש"פ)).

בחלקו של רבי אליהו נפלו מכאובים רבי והוא סבל מצרות איומות, אולם ברוחו היה שמח ומאושר כאילו לא ידע כאב ומחסור מימיו.

פעם עברה עליו שנה קשה מנשוא באופן שאי אפשר לתאר. באחד הלילות נפרד כדרכו מתלמידיו שקיבלו ממנו תורה ואורחות מוסר, ואולם מאחר שהיה סגי נהור, לא שם לבו לכך שאחד התלמידים, הרה"ג ר' פנחס רוזנבוים זצ"ל, נשאר בבית מתוך מטרה להיות לו לעזר במהלך הלילה.

ר' אליהו, שכאמור היה סבור שהבית ריק, החל פתאום לדבר לפני יוצרו וקונו כבן המתחטא לפני אביו, וכך אמר: "ריבונו של עולם, בידך לעשות בי ככל שתרצה, ואולם אני לא אעזוב אותך לעולם! לא אעזוב אותך לעולם!"...

בסיומה של אותה שנה קשה התבטא ר' אליהו: "לא אמכור אפילו רגע אחד מכל השנה הזו, אפילו בעד מיליוני דולרים, ולא מחמת גדולת וחשיבות הייסורים, אלא בגלל קרבת ה' שהרגשתי בכל רגע ורגע בשנה זו...." ('באר הפרשה', תזו"מ עמ' ה').

אין אנו בקיאים בחשבונות שמים הנשגבים מבינת אנוש, אנו מאמינים ש"קל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב, ד). עלינו להשתדל למלא תפקידנו עלי אדמות בשלמות ובתמימות, בכל יום למלא את יעודנו ככל האפשר בלי לשאול שאלות.

ליהודים מאמינים בני מאמינים (שבת צז.) יש קשר מיוחד עם ה'יצרן', הקדוש ברוך הוא, שהוא הקובע הבלעדי מה טוב עבורנו בזה ובבא, ובעולמנו השפל ובעולמות הנצח. אין לנו על מי להישען אלא על מי שעשאנו! הוא יודע מה טוב בעבורנו. מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שבט מוסר (פרשת וישלח)

שבט מוסר (פרשת וישלח) לעמוד כחומה בפני הילד (ב) הצורך להעניש ילד במסגרת הצבת הגבולות "עונש יכול להינתן אך ורק מתוך תחושת שליטה של ההורה. שיקול הדעת חייב לבוא לפני ביצוע הפעולה", משיב הרב סגל, מאבחן די

שבט מוסר (פרשת ויצא)

שבט מוסר (פרשת ויצא) לעמוד כחומה בפני הילד (א') לפעמים אנחנו עומדים ממש כחסרי אונים ושואלים, מה קורה כשהילד בבית מתפרץ בכעס בלתי נשלט שעלול לטלטל את כל המשפחה? במקומון בקהילה (פנינה, אב תש"פ) כתבה הג

שבט מוסר (פרשת וישלח)

שבט מוסר (פרשת וישלח) לעמוד כחומה בפני הילד (ב) הצורך להעניש ילד במסגרת הצבת הגבולות "עונש יכול להינתן אך ורק מתוך תחושת שליטה של ההורה. שיקול הדעת חייב לבוא לפני ביצוע הפעולה", משיב הרב סגל, מאבחן די

Komentarai


bottom of page