top of page

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם".

ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא ידי חובת המצווה או לא, ולהלכה יצא ידי חובת המצווה אבל בדיעבד.

ומכאן נלמד כמה צריך לשים לב לקיים הכוונה הנצרכת הזאת(אפילו במחשבה)

ומי שלא עושה כן, יכול כל חייו לקיים מצוות ציצית "בדיעבד"!!

ולכן יש נוהגים לומר לפני ההתעטפות בציצית "לשם יחוד" השייך לציצית המופיע בסידורים שבו מופיע כוונה זו. ומכל מקום אין זה חובה גמורה לומר "לשם יחוד" וכו', אלא מספיק שמכוין במחשבתו בהתעטפות "לזכור את כל מצוות ה' ולעשותם".

(ילקוט יוסף סימן ח').מצפה לישועת ה' ברחמים

גיא אלקנה לוטינגר

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב" בת ים

רב "מכון אבינועם" לרפואה והלכה - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית רב חב' קדישא וזק"א


4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page