top of page

הכניס ידו לבית הכסא

הכניס ידו לבית הכסא

אדם שהכניס ידו האחת בלבד לבית הכסא, וכגון להושיט דבר לאדם

שבפנים או לקחת דבר משם, צריך לשטוף את ידו האחת בלבד, ואין הוא

חייב לשטוף את שתי ידיו. (ילקוט יוסף סימן ד).

מצפה לישועת ה' ברחמים

 גיא אלקנה לוטינגר         


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

bottom of page