הסובל מעצירות


הסובל מעצירות ועל פי הוראת הרופא צריך לקחת סם משלשל, צריך לברך ברכת "אשר יצר" בכל פעם שיוצא מהשרותים.

וכן השותה סם הנקרא "פוזיד" להטלת מי רגלים פעמים רבות ביום (למנוע בצקת מן הרגלים), צריך לברך אחר כל פעם.

אולם חולה ששתה סם המשלשל, ויש לו שלשול חזק ביותר, בתכיפות יתרה, לא יברך אלא בפעם האחרונה, כי עדיין לא סיים את עשיית צרכיו.

אומנם אדם מצונן שלפעמים יש לו הרגשה לאחר הטלת מי רגלים שיכול מאוד שיצטרך שוב להתפנות, אין זו חשיבה הרגשה, כי רק מחמת ההצטננות נגרם לו דלקת בשתן, ולכן הוא מרגיש כן, הלכך צריך לברך בכל פעם ופעם.

(ילקוט יוסף סימן ז).


 מצפה לישועת ה' ברחמים

         הרב גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב" בת ים


פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019