top of page

הסובל מעצירות


הסובל מעצירות ועל פי הוראת הרופא צריך לקחת סם משלשל, צריך לברך ברכת "אשר יצר" בכל פעם שיוצא מהשרותים.

וכן השותה סם הנקרא "פוזיד" להטלת מי רגלים פעמים רבות ביום (למנוע בצקת מן הרגלים), צריך לברך אחר כל פעם.

אולם חולה ששתה סם המשלשל, ויש לו שלשול חזק ביותר, בתכיפות יתרה, לא יברך אלא בפעם האחרונה, כי עדיין לא סיים את עשיית צרכיו.

אומנם אדם מצונן שלפעמים יש לו הרגשה לאחר הטלת מי רגלים שיכול מאוד שיצטרך שוב להתפנות, אין זו חשיבה הרגשה, כי רק מחמת ההצטננות נגרם לו דלקת בשתן, ולכן הוא מרגיש כן, הלכך צריך לברך בכל פעם ופעם.

(ילקוט יוסף סימן ז).


 מצפה לישועת ה' ברחמים

         הרב גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב" בת ים


4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page