top of page

זמן ברכת אשר יצר

זמן ברכת אשר יצר

אדם שהתחייב בברכת אשר יצר, ישתדל לברכה מיד לאחר שהתפנה.

ומכל מקום יש לו 72 דקות לברך מאז שהתפנה, ואם עבר זמן זה לא יברך.

ואע"פ שיש מקילים בזה וסוברים שיכול לברך גם כשעברו 72 דקות, מכל מקום כלל גדול בידינו ספק ברכות להקל.

(ילקוט יוסף סימן ז').גיא אלקנה לוטינגר

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב" בת ים


6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Komentarze


bottom of page