ח' טבת

ח'

טבת

סיגופים ותעניות

אמרו חז"ל (מסכת תענית כב ע"ב): אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שנאמר (בראשית ב ז): "וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" - נשמה שנתתי בך החייה. על כן, העוסקים בתורה או מלמדי תינוקות, לא יתענו תעניות שאינן חובה, כיון שממעטים הם במלאכת שמים, שמפאת התעניות יחלשו ולא יוכלו לעסוק בתורה וללמד כהוגן. וכן שכיר לא יתענה, שממעט במלאכת בעל הבית. אבל עובד עצמאי, רשאי להתענות בערב ראש חודש או בימי השובבי"ם וכיוצא בהם לכפרת עוונותיו, וכן ביום פטירת אביו או אמו [כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקסח ס"ח) שטוב להתענות ביום זה], ובלבד שהוא בכוחותיו ואין התענית מתישה אותו. (חזו"ע חנוכה רנד)

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

1 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ה' שבט

ה' שבט שינה בסוכה יחידי מותר לישון יחידי בלילה בסוכה בחג הסוכות, שכבר נאמר (קהלת ח ה): "שׁוֹמֵר מִצְוָה, לֹא יֵדַע דָּבָר רָע". (הגר"א. שם) (הרפואה בהלכה ובאגדה) בברכה הרב גיא אלקנה לוטינגר

ג' שבט

ג' שבט שמירה מן המזיקים יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב) והטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מ

כ"ט טבת

כ"ט טבת מאכל ומשקה תחת השלחן טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והניח, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד) גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעל

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019