top of page

ח' שבט

ח' שבט

למטרת הרווחה ונוי

אין לקצוץ אילן מאכל כשמטרתו להרחיב דירתו לנוי והרווחה בלבד. ואולם פעמים שהאשה חפצה מאוד להרחיב את הדירה עד שיש בדבר משום שלום בית, [ובפרט כשהאילנות אינם מביאים תועלת, כעצי זית ותאנה, שמעטים כובשים את הזיתים או אוכלים את התאנים, ובדרך כלל הם מטנפים את המקום], רשאי יהיה למכור את האילנות לגוי בקנין כסף ושטר [דהיינו שהגוי ישלם לו אפילו שקל אחד, וכן יכתוב שטר מכירה לגוי,] ולאחר מכן יעקור הגוי את האילן עם שורשיו. (עיין ה"ע ז רה)

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page