כבוד שבת

הלכה והנהגה יומית !!


כבוד שבת


כבוד השבת אלו דברים הנעשים לכבוד השבת לפני כניסת השבת, כגון קניות לשבת או ניקיון הבית, וככל שדואג לכבוד השבת ומכבדה לפני כניסתה, כך השבת תכבד ותשמור אותו.

ויש שנהגו להכין את שולחן השבת מוכן כבר ביום חמישי בערב (ליל שישי), מניחים עליו מפה של שבת, ונקי ומוכן לשבת, וזה נפלא, ומוסיף הרבה שפע גדול לבית, ואשרי מי שזוכה לכך.

הרבה אנשים מחפשים סגולות למיניהם ועושים השתדלויות, וכאן בהכנת שולחן השבת מוקדם, זו אינה סגולה זו הבטחה : "שבת היא מקור הברכה"!!
מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019