top of page

כבוד שבת

הלכה והנהגה יומית !!


כבוד שבת


כבוד השבת אלו דברים הנעשים לכבוד השבת לפני כניסת השבת, כגון קניות לשבת או ניקיון הבית, וככל שדואג לכבוד השבת ומכבדה לפני כניסתה, כך השבת תכבד ותשמור אותו.

ויש שנהגו להכין את שולחן השבת מוכן כבר ביום חמישי בערב (ליל שישי), מניחים עליו מפה של שבת, ונקי ומוכן לשבת, וזה נפלא, ומוסיף הרבה שפע גדול לבית, ואשרי מי שזוכה לכך.

הרבה אנשים מחפשים סגולות למיניהם ועושים השתדלויות, וכאן בהכנת שולחן השבת מוקדם, זו אינה סגולה זו הבטחה : "שבת היא מקור הברכה"!!
מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page