כ"ח טבת

כ"ח טבת

שום פרסי

כתב בכף החיים (סימן קטז ס"ק צג), הטעם שנוהגים לאכול שום פרסי, כשהוא כבוש, אף על פי שנשאר קלוף ימים רבים? כי יש לומר שלא הזהירו חז"ל אלא בשומים קטנים שבארץ ישראל, אבל לא על אלו שהם גדולים כמו הבצלים, ונראים כמין אחר. ועוד יש לומר שעל אלו שאינם נאכלים אלא לאחר כבישה בחומץ או במי מלח, לא הזהירו. או אפשר שסמכו על דברי הרש"ל שאין רוח רעה שורה היום. עי"ש. וכתב מרן זצוק"ל: ואנשים רבים מיראי ה' נוהגים לאכול מן השומים הבאים מערי פרס בסעודות מצוה כנודע, וכן שמעתי שיש קולפים בצלים ועושים מהם כבושים.ע ונראה לי שסומכים על דברי הגהות מרדכי וסיעתו, שאין רוח רעה זו מצויה היום, ואין למחות בידם. וכבר העידו כמה רבנים שנהגו להקל בזה, וכמו שכתבו האדר"ת, הרב יד מאיר, והרב שדה הארץ. ובפרט לפי מה שכתב הרב שדה הארץ, ששומים שנותנם בחומץ, נחשב על ידי תערובת שמותר. (שם) וכנראה שעל זה סומכים גם אותם הקונים היום שום מרוסק וכבוש.

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

2 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ה' שבט

ה' שבט שינה בסוכה יחידי מותר לישון יחידי בלילה בסוכה בחג הסוכות, שכבר נאמר (קהלת ח ה): "שׁוֹמֵר מִצְוָה, לֹא יֵדַע דָּבָר רָע". (הגר"א. שם) (הרפואה בהלכה ובאגדה) בברכה הרב גיא אלקנה לוטינגר

ג' שבט

ג' שבט שמירה מן המזיקים יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב) והטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מ

כ"ט טבת

כ"ט טבת מאכל ומשקה תחת השלחן טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והניח, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד) גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעל

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019