נטילת ידיים בחדר אמבטיה

נטילת ידיים בחדר אמבטיה

חדר אמבטיה שאין שם שרותים מותר ליטול בו ידיים בבוקר כשקם או

ליטול ידיים לסעודה, אך את הברכה יברך מחוץ לאמבטיה.

והטעם לברכה מחוץ לאמבטיה משום שחדר אמבטיה יש בו הבל של מים

חמים כאשר מתקלחים, והם יוצרים זוהמא במקום, ולכן אסור לברך שם.

(ילקןט יוסף סימן ד).

מצפה לישועת ה' ברחמים  

 גיא אלקנה לוטינגר         


פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019