top of page

נטילת ידיים בחדר אמבטיה

נטילת ידיים בחדר אמבטיה

חדר אמבטיה שאין שם שרותים מותר ליטול בו ידיים בבוקר כשקם או

ליטול ידיים לסעודה, אך את הברכה יברך מחוץ לאמבטיה.

והטעם לברכה מחוץ לאמבטיה משום שחדר אמבטיה יש בו הבל של מים

חמים כאשר מתקלחים, והם יוצרים זוהמא במקום, ולכן אסור לברך שם.

(ילקןט יוסף סימן ד).

מצפה לישועת ה' ברחמים  

 גיא אלקנה לוטינגר         


6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page