top of page

ענייה באמצע ברכת אשר יצר

הלכה והנהגה יומית!!


ענייה באמצע ברכת אשר יצר

הנמצא באמצע ברכת אשר יצר, לאחר שהתחיל בתיבות "אשר יצר", ושמע קדיש או קדושה, פוסק באמצע ברכת אשר יצר ועונה, שדין ברכת אשר יצר, כדין ברכות ארוכות שפוסקים בהם לקדיש וקדושה.

ועונה רק לחמש אמנים ראשונים של הקדיש עד יתברך, ובקדושה לקדוש וברוך בלבד.

ושסיים לענות חוזר לברכת אשר יצר במקום שהפסיק.


גיא אלקנה לוטינגר

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב" בת ים

רב "מכון אבינועם" לרפואה והלכה - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית רב חב' קדישא וזק"א


15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Commenti


bottom of page