top of page

שומע רעמים או ברקים במיטתו

הלכה והנהגה יומית !!


שומע רעמים או ברקים במיטתו


זמן החורף קרב ובא ופעמים רבות קורה שבזמן שאדם ישן על מיטתו בלילה

כאשר הסתובב במיטה לפתע שמע רעמים או ראה ברקים דרך חלונו.

במקרה זה אע"פ שלא נטל ידיו עדיין כדין, מכל מקום כיון שיש כאן מצוה עוברת

ישפשף ידיו בשמיכה או בסדין מיטתו, ויברך מיד את הברכה בשם ומלכות בתוך כדי דיבור משמיעת הרעם או ראיית הברק.

על הרעם יברך בשם ומלכות "שכוחו וגבורתו מלא עולם".

על הברק יברך בשם ומלכות " עושה מעשה בראשית".

(ילקוט יוסף סימן ד'). מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page