שומע רעמים או ברקים במיטתו

הלכה והנהגה יומית !!


שומע רעמים או ברקים במיטתו


זמן החורף קרב ובא ופעמים רבות קורה שבזמן שאדם ישן על מיטתו בלילה

כאשר הסתובב במיטה לפתע שמע רעמים או ראה ברקים דרך חלונו.

במקרה זה אע"פ שלא נטל ידיו עדיין כדין, מכל מקום כיון שיש כאן מצוה עוברת

ישפשף ידיו בשמיכה או בסדין מיטתו, ויברך מיד את הברכה בשם ומלכות בתוך כדי דיבור משמיעת הרעם או ראיית הברק.

על הרעם יברך בשם ומלכות "שכוחו וגבורתו מלא עולם".

על הברק יברך בשם ומלכות " עושה מעשה בראשית".

(ילקוט יוסף סימן ד'). מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


פוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019